Advies op maat

De Checklist Groen Bouwen is in ontwikkeling. Deze zomer kunt u een geheel vernieuwde checklist verwachten met meer maatregelen. En vol met inspirerende voorbeelden.
  

Maak één of meerdere keuzes en start de checklist

  

Met deze checklist helpen wij u graag op weg om met aandacht voor groen en vogels te bouwen. Of het nu gaat om nieuwbouw, renovatie, projectontwikkeling of planvorming, de Checklist Groen Bouwen geeft u tal van ideeën en concrete adviezen.

Beantwoord de vragen aan de hand van onderdelen uit uw bouwplan en ontvang een advies op maat. Lees voor u start de instructie!

  

Of kies een diersoort en krijg het bijbehorend bouwadvies

Gierzwaluw
Grote gele kwikstaart
Huismus
Huiszwaluw
Oeverzwaluw
Scholekster
Slechtvalk
Spreeuw
Visdief
Zwarte roodstaart