Nestpan

Speciale dakpannen bieden ruimte aan huismussen en andere vogels om onder daken te broeden.

Voordat men overgaat tot het toepassen van nestpannen, is het van wezenlijk belang dat men weet dat het niet te warm wordt onder de dakpannen. Op niet-geïsoleerde daken van met name historische gebouwen kunnen nestpannen doorgaans wel worden toegepast. In andere gevallen wordt bij voorkeur geadviseerd om te werken met neststenen die worden ingemetseld in de gevel. 

Plaats nestpannen bij voorkeur in groepjes bij elkaar. Plaats de pannen bij voorkeur op oostelijke en noordelijke dakhelling.

Afmetingen

Nestpannen zijn leverbaar voor verschillende dakpantypes.

 

Tips

  • Daken met dakisolatie zijn niet geschikt, het wordt onder de dakpannen te heet. Neststenen voor in de gevel zijn beter geschikt.
  • Bij renovatie van daken van historische gebouwen doet men er goed aan om bestaande nestplaatsen in te tekenen op een werktekening en op die plaatsen nestpannen terug te leggen.
  • Er zijn verschillende manieren om te voorkomen dat de vogels zich vrijelijk onder het dak kunnen bewegen, dit is maatwerk. Raadpleeg een deskundige.

 

Meer info en waar te bestellen

Nestpannen zijn leverbaar voor verschillende dakpantypes, hier vindt u meer informatie.

Deel deze maatregel:

Foto's