Colofon

Beheer en eigendom

Vogelbescherming Nederland
Postbus 925
3700 AX Zeist
tel.: 030-6937700
www.vogelbescherming.nl

Bouw en design

Aan Zee Communicatie
www.aanzee.nl

Foto's

Agami
www.agami.nl

Buitenbeeld
www.buitenbeeld.nl

BirdPix
www.birdpix.nl

Wim Smeets
www.wimsmeets.nl