Home

Inspiratie

Brug over Vlotwatering

Lees verder

Veilig broeden bij Vogelbescherming

Lees verder

Maatregelen

Kunstnest voor Huiszwaluw

Dit kunstnest biedt nestgelegenheid aan huiszwaluwen.

Lees verder

Neststeen gierzwaluw

De gierzwaluwinbouwsteen kan standaard worden toegepast bij nieuwbouw of renovatie.

Lees verder

Schelpeneiland

Een plat dak kan geoptimaliseerd worden als nestplaats voor scholekster of visdief.

Lees verder

Soorten

Gewone dwergvleermuis

Lees verder

Gierzwaluw

Lees verder

Waarom groen bouwen?

Verstedelijking draagt bij aan het verlies van biodiversiteit, maar de bouw biedt ook kansen. Voor sommige dieren zijn onze steden en dorpen zelfs het belangrijkste leefgebied. Daar kan iedereen een steentje aan bijdragen.

Lees verder