Veilig broeden bij Vogelbescherming

Op dit vogelvriendelijke adres zijn niet één maar twee groene gevels aangebracht.

Aan het kantoor van Vogelbescherming Nederland zijn in november 2012 twee verschillende groene gevels gerealiseerd. Één met grondgebonden vegetatie, die in de daaropvolgende jaren de noordoost gevel zal begroeien met inheemse klimplanten. Een andere gevel heeft een technische oplossing met geïntegreerd irrigatiesysteem.Tussen de begroeiing hangen nestkasten waarin vogels veilig kunnen broeden. 

Groene gevels kent men vooral als muren begroeid met klimop of wingerd. Ook andere klimplanten kunnen met behulp van een klimsteun muren bedekken. Maar op dit gebied gaan de technische ontwikkelingen op het moment hard. In de afgelopen jaren zijn nieuwe systemen voor de begroeiing van gevels in zwang gekomen. De nieuwe constructies maken het mogelijk om planten op een gevel te laten groeien door ze los van de grond houvast te bieden en van water en voedingsstoffen te voorzien. Dit wordt ook wel een levende muur, of verticaal tuinieren genoemd.

Het is een efficiënte manier van ruimtegebruik, die extra ontwerp- en gebruiksmogelijkheden creëert. Bovendien geven groene daken en groene gevels gebouwen een aantrekkelijk groen accent en helpen groene gevels om de leefomstandigheden in de stad te verbeteren voor vogels en mensen.

Resultaat

  • Koolmees, pimpelmees, roodborst en winterkoning bouwen jaarlijks een nest in de groene gevel of in een van de nestkasten die aan de gevel hangen.
  • Koolmees, pimpelmees, glanskop, kuifmees, zwarte mees, boomklever, roodborst, winterkoning zoeken voedsel in de groene gevel.

Heeft u zelf een goed voorbeeldproject, laat het ons weten!

Deel dit voorbeeld:

Specificaties

Plaats:
Zeist
Partijen:
Mobilane, Vogelbescherming Nederland
Opgeleverd:
2012

Relevante maatregelen

Foto's