Schelpeneiland

Een plat dak kan geoptimaliseerd worden als nestplaats voor scholekster of visdief.

Daken zijn een veilige broedplaats voor vogels die op de grond broeden, omdat roofdieren als katten en vossen, er ontbreken. Een plat dak, al dan niet begroeid,  kan geschikt worden gemaakt als nestplaats voor vogelsoorten als scholekster en visdief. Deze vogels bouwen een nest op de grind eilandjes en zoeken hun voedsel in de aangrenzende buitengebied. Een schelpeneiland kan op een dak worden gecreëerd door het plaatsen van ondiepe bakken op worteldoek met grind, eventueel vermengd met schelpen. Het is aan te bevelen op dit ‘eilandje van grind’ enkele gresbuizen te leggen om de kuikens een veilige beschutting te bieden.

Afmetingen

enkele m2 op het dak

Tips

Door nestplaatsen aan te bieden, kan men de vogels enigszins sturen in hun keuze. Zo kan mogelijke overlast elders worden voorkomen.

Relevante soorten