Sedum dak

Elk dak kan een groen dak worden en daarmee extra leefgebied voor dieren in de bebouwde kom.

Begroeide daken kunnen vogels voedsel bieden, nestgelegenheid en een veilig toevluchtsoord door het ontbreken van roofdieren en verkeer. De waarde als leefgebied voor vogels varieert per seizoen en hangt mede af van de aard van de begroeiing. Bepalend voor de rijkdom van het bodemleven zijn vooral de diepte en samenstelling van het substraat. Op een dak met een draagkracht van 90 kg per vierkante meter kan een vegetatiemat met sedum op een substraatlaag van 3 centimeter.

Kijk voor meer informatie en inspiratie ook in de Handreiking Natuurdaken.

Afmetingen

Over het gehele platte dak

Tips

Behalve voor de biodiversiteit bieden groene daken ook anderszins een bijdrage aan duurzame stad, zoals:  waterberging, warmte-isolatie en reductie stedelijke hitte-eilandeffect.

 

Meer info en waar te bestellen

Sedum mat van Sempergreen

Deel deze maatregel:

Gerelateerde maatregelen

Relevante soorten

Foto's