Vogeldak

Het groene vogeldak is beplant met 25 verschillende inheemse grassen en kruiden.

Op een dak met een draagkracht van 225 kg per vierkante meter is veel mogelijk. Een van de meest interessant opties voor vogels is het groene vogeldak.  

Het groene vogeldak is beplant met 25 verschillende inheemse grassen en kruiden en wordt verrijkt met dood hout voor extra insectenleven. Het groene vogeldak kan toegepast worden op daken met een dakhelling tot maximaal 10 graden.  Een groendakopbouw bestaande uit: vegetatiemat, substraat- en drainagelaag daarop komen voorzieningen voor vogels, zoals een houtbetonnen nestkast halfopen; bestemd voor kwikstaarten en roodstaarten, een houtbetonnen nestkast; bestemd voor spreeuwen, kool- en pimpelmezen en huismussen, een vogelbadje, 3 eiken boomstammetjes en een insectenhotel.

Voedsel en veiligheid

Begroeide daken kunnen vogels voedsel bieden, nestgelegenheid en een veilig toevluchtsoord door het ontbreken van roofdieren en verkeer. De waarde als leefgebied voor vogels varieert per seizoen en hangt mede af van de aard van de begroeiing. Bepalend voor de rijkdom van het bodemleven zijn vooral de diepte en samenstelling van het substraat. Dit type groendak is ontwikkeld door Vogelbescherming i.s.m. Sempergreen en Vivara-pro.

Afmetingen

Over het gehele platte dak

Tips

Behalve voor de biodiversiteit bieden groene daken ook anderszins een bijdrage aan duurzame stad, zoals:  waterberging, warmte-isolatie en reductie stedelijke hitte-eilandeffect.

Meer info en waar te bestellen

Groen Vogeldak van Sempergreen

Deel deze maatregel:

Gerelateerde maatregelen

Relevante soorten

Foto's