Spreeuw

Het aantal spreeuwen in ons land neemt dramatisch af. De intensivering van de landbouw en het verdwijnen van geschikte nestplaatsen in het stedelijk gebied worden als oorzaken aangemerkt. Spreeuwen nestelen in natuurlijke holtes in bomen, in nestkasten, maar ook in gebouwen.

Waarmee helpt u deze soort?

Het aanbieden van nestgelegenheid is een belangrijke beschermingsmaatregel voor spreeuwen. Denk aan nestkasten in bomen of ouderwetse spreeuwenpotten tegen de gevel. Golfbanen en voetbalverenigingen kunnen de hulp inroepen van spreeuwen in het bestrijden van emelten die de grasmat kaal vreten. Plaats daarvoor nestkasten op het terrein. Spreeuwen profiteren ook van tuinen, openbaar groen en groene daken.

 

Meer informatie