Bruin dak

Van alle natuurinclusieve toepassingen aan gebouwen hebben bruine daken mogelijk de hoogste biodiversiteit.

Begroeide daken kunnen vogels voedsel bieden, nestgelegenheid en een veilig toevluchtsoord door het ontbreken van roofdieren en verkeer. De waarde als leefgebied voor vogels varieert per seizoen en hangt mede af van de aard van de begroeiing. Bepalend voor de rijkdom van het bodemleven zijn vooral de diepte en samenstelling van het substraat. Op een dak met een draagkracht van 180 kg per vierkante meter kan een bruin dak worden aangelegd. Door geringe verschillen in diepte van de substraatlaag  ontstaat een grotere verscheidenheid aan planten en bodemleven.

Bruine daken bestaan uit substraat van vermalen steen van 25 mm tot gruis. Tussen de steenslag worden enkele grotere stenen en stukken hout geplaatst. Laat op een bruin dak bij voorkeur de planten spontaan komen. Zo ontstaat een lokale begroeiing met zaden en insecten waar vogels van eten.

Bruine daken (brown roofs) zijn ontwikkeld in Londen. Door steeds compactere bebouwing verdwenen 'brown fields' (braaklandjes) uit de stad. Deze braaklandjes vormen leefgebied voor o.a. zwarte roodstaart en huimus. Door de toepassing van bruine daken, kan dat verlies worden gecompenseerd. Bruine daken zijn zeer geschikt als leefgebied voor de zwarte roodstaart. 

Kijk voor meer informatie en inspiratie ook in de Handreiking Natuurdaken.

Afmetingen

Over het gehele platte dak

Tips

Behalve voor de biodiversiteit bieden groene daken ook anderszins een bijdrage aan duurzame stad, zoals:  waterberging, warmte-isolatie en reductie stedelijke hitte-eilandeffect.

Deel deze maatregel:

Gerelateerde maatregelen

Relevante soorten