Visdief

De visdief broedt in kolonies langs de kust en visrijke wateren in het binnenland. Bij voorkeur broeden visdieven op eilandjes en andere voor grondpredatoren moeilijk bereikbare plaatsen met een vrijwel kale bodem, maar ook in het binnenland zijn kolonies te vinden, in waterrijke graslanden en op platte grinddaken. Visdieven hebben tegenwoordig in Nederland te lijden onder overbevissing en gebrek aan aan geschikte broedplaatsen door toegenomen recreatie, predatie en begroeiing. In het stedelijk gebied zijn visdieven te vinden op platte daken van bedrijfspanden, soms tot wel 100 paar. Eerder werd becijferd dat 9 procent van de Nederlandse visdieven daar nu nestelt.

Waarmee helpt u deze soort?

De visdief is geholpen door schelpendaken aan te leggen van schelpeneilandjes op daken op grotere platte daken.

 

Meer informatie

Gerelateerde maatregelen

Relevante voorbeelden