Gierzwaluw

Rond Koningsdag verschijnt de gierzwaluw in ons land na diep in Afrika te hebben overwinterd. Ze blijven zo’n 100 dagen in Nederland. Van nature nestelt de gierzwaluw in kieren en spleten in rotswanden. In de stad gebruiken gierzwaluwen gebouwen, waar ze nestelen onder dakpannen en in andere openingen. Door een strakkere manier van bouwen, renovaties en verbeterende isolatiemethoden verdwijnen steeds meer plekken waar de gierzwaluw gebruik van kan maken.

Waarmee helpt u deze soort?

Om ervoor te zorgen dat de gierzwaluw niet dakloos wordt, kunnen er neststenen worden ingemetseld. Of, als dit niet mogelijk is, kunnen nestkasten aan de gevel worden opgehangen. De gierzwaluw is een koloniebroeder, zorg daarom voor meerdere neststenen of -kasten bij elkaar.

Meer informatie

Gerelateerde maatregelen

Relevante voorbeelden