Plek voor gierzwaluwen en vleermuizen op de Driesprong

Oude bedrijfsgebouwen zijn op de Driesprong vervangen door een modern appartementencomplex. Bij de nieuwe woningen, voorzien van balkon en gemeenschappelijke tuin, is ook aan medebewoners als vleermuis en huismus is gedacht.

In het moderne, duurzame appartementencomplex van vier verdiepingen hoog zijn namelijk Tichelaarvleermuiskasten en vrijwel onzichtbare inbouwstenen voor huismussen en gierzwaluwen verwerkt. Dankzij de kleine invliegopening van de Tichelaar en het werken met steenstrips bij inbouwstenen voor vogels is er niet afgedaan aan de architectuur en hebben gebouwebewonende soorten toch extra leefruimte gekregen. 

De werkzaamheden zijn uitgevoerd in het kader van het project van Vogelbescherming Nederland en de Zoogdiervereniging om het natuurinclusief bouwen te stimuleren in de vijf grote steden van Noord-Brabant.

Resultaat

De stenen zijn in 2020 ingebouwd. In 2021 werden enkele laagvliegende gierzwaluwen in de omgeving gezien en een zwarte roodstaart die belangstelling toonde voor de neststenen keerde ook in 2022 terug. Beide vergroten de kans dat de locaties (ook) door gierzwaluwen ontdekt worden. De komende jaren monitoren vrijwilligers van Vogelbescherming Nederland en/of de Zoogdiervereniging of de stenen gebruikt worden.

Deel dit voorbeeld:

Specificaties

Plaats:
Breda
Partijen:
Brabant Wonen, Nederlandse Bouw Unie, Vogelbescherming Nederland, Zoogdiervereniging
Opgeleverd:
2020

Gerelateerde voorbeelden

Relevante soorten

Relevante maatregelen

Foto's