Gierzwaluw, huismus en vleermuis naar school bij 'Troubadour'

Bij de nieuwbouw van basisschool ‘Troubadour’ zijn neststenen aangebracht voor de huismus, gierzwaluw en vleermuizen.

Aan de Maria van Bourgondiëlaan in Eindhoven is in 2018 nieuwbouw voor basisschool Troubadour gerealiseerd. In samenwerking met de ontwikkelaar HEVO, architect en aannemer zijn mogelijkheden gevonden voor huismus, gierzwaluw en vleermuizen. Dit kon vrij gemakkelijk, aangezien het een gebouw wordt met een verdieping en er dus voldoende hoogte is voor gierzwaluw en vleermuizen, maar niet te hoog voor de huismus. En daarnaast waren er voldoende stukken gevel zonder ramen.

Uiteindelijk zijn er tien neststenen aangebracht waarvan de huismus en gierzwaluw gebruik van kunnen maken. Daarnaast zijn er op de zuidoost- en zuidwestgevel ieder 4 geschakelde vleermuiskasten aangebracht: dus vier nestkasten met invliegopening die achter het spouwblad zijn uitgebreid met een extra vleermuiskast.

De werkzaamheden zijn in 2018 uitgevoerd in het kader van het project van Vogelbescherming Nederland en de Zoogdiervereniging om het natuurinclusief bouwen te stimuleren in de vijf grote steden van Noord-Brabant.

Resultaat

De maatregelen zijn in 2018 aangebracht. Tijdens de monitoring werden zowel laagvliegende gierzwaluwen als huismussen in de directe omgeving van de nestvoorzieningen waargenomen. Hun aanwezigheid vergroot de kans dat de inbouw snel ontdekt gaat worden. 

Deel dit voorbeeld:

Specificaties

Plaats:
Eindhoven
Partijen:
HEVO, Vogelbescherming Nederland en de Zoogdiervereniging
Opgeleverd:
2018

Relevante soorten

Relevante maatregelen

Foto's