Natuurinclusief bouwen aan de Goirkestraat

Op deze locatie van de Chapeau Woonkring Tilburg zijn naast 19 appartementen voor mensen ook een aantal woonruimten voor gierzwaluwen en vleermuizen gerealiseerd.

Aan de Goirkestraat in Tilburg is in opdracht van de Tilburgse WoonStichting (TIWOS) een appartementen gebouw voor mensen met een verhoogde gevoeligheid voor psychosen gebouwd. TIWOS had geen verplichting om te voorzien in vleermuis- en vogelkasten. De Gemeente Tilburg vindt het echter belangrijk dat er in de stad voldoende voorzieningen zijn voor vogels en vleermuizen. Daarom hebben de stadsecoloog en TIWOS al in een vroeg stadium gekeken welke vogels en vleermuizeninbouwkasten kansrijk zouden kunnen zijn. De kasten zijn geleverd met subsidie van de provincie Noord Brabant.

Concreet gaat het om 4 nestkasten voor gierzwaluwen en 6 kasten voor (dwerg)vleermuizen. De nestkasten voor de gierzwaluwen zijn naast elkaar ingebouwd aan de noordzijde van het gebouw, en de 6 nestkasten voor de vleermuizen zijn onder elkaar ingebouwd aan de westzijde, steeds 2 naast elkaar.

De werkzaamheden zijn uitgevoerd in het kader van het project van Vogelbescherming Nederland en de Zoogdiervereniging om het natuurinclusief bouwen te stimuleren in de vijf grote steden van Noord-Brabant.

Resultaat

Door middel van monitoring wordt in de gaten gehouden of de aangebrachte maatregelen worden gebruikt. In 2020 zag men tijdens de monitoring al regelmatig hoog overvliegende, en langs de neststenen scherende gierzwaluwen. Dat is een goed teken voor de toekomst!

 

Deel dit voorbeeld:

Specificaties

Plaats:
Tilburg
Partijen:
Tiwos, Zoogdiervereniging, Gemeente Tilburg
Opgeleverd:
2017

Gerelateerde voorbeelden

Relevante soorten

Relevante maatregelen

Foto's