Gewone grootoorvleermuis

De gewone grootoorvleermuis is, zoals de naam al doet vernoemen, herkenbaar aan zijn grote oren. De soort gebruikt als verblijfplaats
voornamelijk zolders en boomholten, waarbij ze niet zelden
ook in spleten wegkruipen. Zolders en boomholten kunnen
functioneren als zomer-, paar-, kraam-,  en winterverblijven.
In de winter verhuizen veel  gewone grootoorvleermuizen
naar ondergrondse winterverblijfplaatsen (bunkers, kelders).

Waarmee helpt u deze soort?

Vleermuizen kunnen geen nest bouwen, maar maken gebruik maken van al bestaande holtes. Ze verblijven op verschillende plekken, afhankelijk van de periode van het jaar en de functie (zoals winter- of kraamverblijfplaats).

De gewone grootoorvleermuis kunt u met verschillende
maatregelen helpen. In woningen zijn inmetselstenen geschikt.
Voor wie nog een stap verder wil gaan, kan ervoor kiezen om
ruimte achter de gevelbetimmering of achter daklijksten vrij te laten.

Voor grootoorvleermuizen is het ook zinvol om ruimtes
zoals zolders (gedeeltelijk) toegankelijk te maken, bijvoorbeeld
van schuren en kerken. In een bosrijk omgeving zijn gewone
grootvleermuizen vaak de eerste bewoners van ondergrondse
winterverblijven (bunkers, vleermuiskelders).De gewone grootoorvleermuis kunt u helpen met inmetselstenen. Deze kunnen zowel zichtbaar als volledig afgewerkt worden achter de gevel. Voor wie nog een stap verder wil gaan om vleermuizen te helpen, kan ervoor kiezen om ruimte achter de gevelbetimmering vrij laten. Naast ruimte creëren in de gevelbetimmering kan er ook worden gekozen om ruimte te creëren door daklijsten en andere betimmeringendubbel uit te voeren. Voor grootoorvleermuizen is het ook zinvol om ruimtes zoals zolders (gedeeltelijk) toegankelijk te maken, bijvoorbeeld van schuren en kerken.

Meer informatie

Meer informatie over de leefwijze van de gewone grootoorvleermuis vindt u op de website van Vleermuiswerkgroep Nederland, een werkgroep van de Zoogdiervereniging.