Ruimte voor vleermuis in (geluids)wallen

Met grond afgedekte ruimtes zijn uitermate geschikt voor het realiseren van een winterverblijf voor vleermuizen. In geluidswallen zijn dergelijke ruimtes eenvoudig te maken.

De binnenruimte van het winterverblijf moet minstens 16 m3 groot zijn. In de ruimte worden vervolgens plekken gemaakt waarin de vleermuizen kunnen wegkruipen.

Sluit de ruimte af met een deur met daarin een horizontale sleuf (zoals een brievenbus) van minimaal 2x20 cm. Hierdoor vliegen de vleermuizen in en uit. Rondom de in- en uitvliegspleet dient het oppervalk ruw te zijn zodat vleermuizen kunnen landen.

Wegkruipplekken kunnen worden gemaakt met speciaal daarvoor ontworpen stenen, zoals het vleermuiswandsysteem, of met holle bakstenen. ‘ Slordig’ gemetselde muurtjes met ruimte tussen de bakstenen fungeren ook als wegkruipplekken.

Wegkruipplekken kunnen ook worden gemaakt van betonnenstenen of bakstenen die tegen het plafond worden gemetseld. Sommige recht met 2 cm er tussen, andere onder een kleine hoek zodat de tussenruimte varieert van 1 - 3 cm.

Dit type vleermuisvoorziening kan fungeren als winterverblijf. Omdat de eisen van vleermuizen aan winterverblijven en de omgeving daarvan soortspecifiek zijn, is deskundige advies belangrijk.

Afmetingen

  • Vleermuisruimte: ten minste 16 m3, van minimaal 2 meter hoog
  • Invliegopening: 20 X 2 cm

Tips

  • Maak de invliegspleet hoog in de deur zodat roofdieren zoals marters en katten er niet in kunnen klimmen.
  • Maak de invliegspleet niet te groot, om het effect van het winterweer op binnenklimaat te dempen.
  • Vermijd licht bij de ingang, dat zal vleermuizen afschrikken.
  • Maak de ingang niet op het oosten. Met oostenwind kan in de winter extra kou naar binnen waaien.

Meer info en waar te bestellen

Neem voor deskundig advies contact op met de Zoogdiervereniging

Deel deze maatregel:

Foto's