Vogel- en vleermuisvriendelijke straatverlichting

Kunstlicht heeft een bewezen verstorend effect op vleermuizen en andere nachtdieren.

Het basisprincipe voor het voorkomen van lichthinder voor vleermuizen is: plaats lampen alleen daar waar dit echt nodig is, signalering kan immers ook met reflectoren.

Door verstandig met verlichting om te gaan kunnen negatieve effecten worden beperkt. Laat lampen alleen branden op het moment dat dit echt nodig is. Zoals bij passerend verkeer. In de winter (als de dagen kort zijn en verlichting meestal noodzakelijk is) blijven vleermuizen binnen voor hun winterslaap, straatverlichting kan dan veel minder kwaad. In de zomer is het pas laat donker en al vroeg licht. In deze uren is er relatief weinig verkeer en verlichting wellicht niet nodig. 

Tips

  • Zorg er ook voor dat buitenverlichting automatisch uitgaat als deze niet nodig is, bv door gebruik van bewegingsmelders.
  • Verlicht gebouwen van boven naar beneden en niet van onderen naar boven.
  • Gebruik zo min mogelijk lichtpunten van zo zwak mogelijke sterkte.
  • Scherm de verstrooiing van verlichting af. Maak gebruik van armatuur waarbij lichtschijnsel niet naar boven of zijwaarts op de verblijfplaatsen schijnt (scherpe cut-off).
  • Gebruik een vleermuisvriendelijke kleur verlichting (Philips ClearField led-verlichting of Innolumnis Bat-Lamp)

Meer info en waar te bestellen

Deel deze maatregel: