Meervleermuis

De meervleermuis is een echte gebouwbewoner en een vrij grote vleermuis met een gewicht van 14-20 gram en een spanwijdte van 20-30 cm. In Nederland komen de kolonies van deze soort vooral voor in spouwmuren en onder dakpannen van huizen. Het zwaartepunt van de verspreiding in Europa van de meervleermuis ligt in Nederland, we hebben dus een bijzonder verantwoordelijkheid voor deze soort.

Waarmee helpt u deze soort?

Vleermuizen kunnen geen nest bouwen, maar maken gebruik maken van al bestaande holtes. Ze verblijven op verschillende plekken, afhankelijk van de periode van het jaar en de functie (zoals winter- of kraamverblijfplaats).

Het plaatsen van inmetselstenen is van groot belang om deze soort te helpen bij het bieden van een verblijfplaats. Naast het plaatsen van vleermuisvoorzieningen kunt u ook ruimtes in het gebouw vrijlaten voor de meervleermuis. Denk hierbij aan open stootvoegen om de spouw toegankelijk te maken, ruimte achter de gevelbetimmering te laten of onder of in (dubbele) daklijsten ruimte te maken. In de winter verblijft de meervleermuis voornamelijk in groeves en bunkers.

Meer informatie

Meer informatie over de leefwijze van de meervleermuis vindt u op de website van Vleermuiswerkgroep Nederland, een werkgroep van de Zoogdiervereniging.