Brug over Vlotwatering

Vleermuisvriendelijke brug over de Vlotwatering in Westland. Ontworpen door NEXT architects.

In 2013 heeft de Zoogdiervereniging NEXT architects geadviseerd bij het ontwerp van een vleermuisvriendelijke brug over de Vlotwatering in de gemeente Westland. Deze ‘vleermuisbrug’ is in 2015 in gebruik genomen.

Drie specifieke brugonderdelen herbergen verblijfplaatsen voor vleermuizen. Zo is het brughoofd ingericht als winterverblijf voor de meervleermuis en watervleermuis. Spleten aan de onderzijde van het brugdek en in een gemetselde balustrade zijn benut als potentieel zomerverblijf. De betonnen draagconstructie, het asfalt, de stenen en het metselwerk zijn meteen de elementen die de ‘zonnecollector’ en warmtebuffer zijn voor de zomerfunctie. In principe kunnen dat zelfs kraamverblijven worden. Maatvoering en vorm van de spleten en toegangen zijn zo gekozen dat de verschillende in de Poelzone actieve vleermuissoorten er gebruik van kunnen maken.

De brug vormt een schoolvoorbeeld van hoe een functioneel object ook de natuur kan dienen. Het innovatieve ontwerp is niet onopgemerkt gebleven, het ontwerp van NEXT architects heeft namelijk in 2015 de ARC15 Detail Award gewonnen.

Resultaat

In 2015 in gebruik genomen voor mensen en in 2017 ook door vleermuizen.

 

Deel dit voorbeeld:

Specificaties

Plaats:
tussen de kernen van ’s-Gravenzande, Naaldwijk en Monster
Partijen:
Zoogdiervereniging NEXT architects
Opgeleverd:
2013

Relevante soorten

Relevante maatregelen

Foto's