Contact

Heeft u vragen over de Checklist Groen Bouwen of over vogelvriendelijke maatregelen in het algemeen? Neem dan contact op met het Servicecentrum van Vogelbescherming via tel. 030-6937700 of online contactformulier.

Meer informatie

Meer over stadsvogels vindt u op www.vogelbescherming.nl/onze-stadsvogels

Meer over vleermuizen vindt u op www.zoogdiervereniging.nl/vleermuizen