Kade met muurplanten

Door een kademuur te voorzien van diepe voegen van kalkmortel ontstaat biotoop voor muurplanten.

De Nederlandse flora kent een groep gespecialiseerde planten waarvoor muren het normale leefmilieu zijn. Het zijn van oorsprong rotsplanten.

Een biotoop voor muurplanten kan worden gecreëerd door een kademuur te voorzien van diepe voegen van kalkmortel. De verhouding kalk/zand is: 16 delen zand, 8 delen kalk, 1 deel tras (gemalen turfsteen). Met name muren op het noorden zijn geschikt voor begroeiing met muurplanten. Kalkrijke mortel is minder sterk. Om oude standplaatsen te behouden of nieuwe kansen te creëren worden soms twee muren achterelkaar gebouw. Waarbij de achterste (binnenste) muur van beton of damwand is gemaakt en de voorste speciaal habitat biedt voor muurplanten. Kolonisatie van nieuwe muren, met traditionele mortel, duurt in de regel lang, omdat de zuurgraad van nieuw metselwerk te hoog is. Er is eerst een zekere mate van verwering nodig door de inwerking van regenwater. Op verweerde muren kunnen uiteindelijk prachtige muurbegroeiingen ontstaan. Kansrijk zijn voor al gracht-, kade- en sluismuren en muren van oude gebouwen.

Tips

  • Met name kademuren op het noorden zijn geschikt voor kadeplanten.
  • Bescherming van muurplanten speelt doorgaans alleen bij de restauratie van oude kademuren en rol en is altijd maatwerk.
Deel deze maatregel:

Gerelateerde voorbeelden