Aanpassing bouwwijze: toegankelijke tussenspouw

De tussenspouw kan een zeer geschikte verblijfplaats zijn voor gebouwbewonende vleermuizen.

Breng stootvoegen aan die iets breder zijn dan normaal, maar niet breder dan 2,5 cm, om een tussenspouw toegankelijk te maken voor vleermuizen zoals gewone dwergvleermuis, meervleermuis en laatvlieger. De vrije ruimte tussen de muren moet ten minste 2 centimeter zijn, zodat vleermuizen zich in de spouw kunnen verplaatsen. In de tussenspouw kan eventueel gebruik worden gemaakt van kunststofgaas met een maaswijde van 3 tot 10 millimeter, hieraan kan de vleermuis zich goed vastgrijpen.  Door de tussenspouw toegankelijk te maken kan de vleermuis zelf, afhankelijk van het klimaat, de meest gunstige plek kiezen.

Zorg ervoor dat er slechts één opening is naar de tussenspouw, anders kan het gaan tochten. Dat is nadeling voor de isolerende werking van de spouw én bovendien nadelig voor vleermuizen.

Tips

  • Een toegangen tot de tussenspouw kan eenvoudig worden gecreëerd door middel van een open stootvoeg.

Meer info en waar te bestellen

Neem voor deskundigadvies contact op met de Zoogdiervereniging 

Deel deze maatregel: