Aanpassing tussenspouw

De tussenspouw kan een zeer geschikte verblijfplaats zijn voor gebouw bewonende vleermuizen.

Breng stootvoegen aan die iets breder zijn dan normaal, maar niet breder dan 2,5 cm om deze tussenspouw toegankelijk te maken voor vleermuizen, zoals de gewone dwergvleermuis, meervleermuis en laatvlieger. Er kan eventueel gebruik worden gemaakt van kunststof gaas met een maaswijde van 3 tot 10 millimeter, hieraan kan de vleermuis zich vastgrijpen. De vrije ruimte muren moet ten minste 2 centimeter zijn, zodat vleermuizen zich in de spouw kunnen verplaatsen. Op deze manier kan de vleermuis, afhankelijk van het klimaat, de meest gunstige plek kiezen.

Zorg ervoor dat er slechts één opening is naar de tussenspouw, anders kan het gaan tochten. Dat is nadeling voor de isolerende werking van de spouw én bovendien nadelig voor vleermuizen.

Tips

  • Een toegangen tot de tussenspouw kan eenvoudig worden gecreëerd door middel van een open stootvoeg.

Meer info en waar te bestellen

Neem voor deskundigadvies contact op met de Zoogdiervereniging