Halfbestrating als bron van voedsel

Waar minder verkeer is, zoals parkeerplaatsen, kan halfbestrating worden gebruikt.

In de buitenruimtes hoeft verharding in feite alleen te worden toegepast op plaatsen waar veel verkeer komt. Waar het gebruik minder intensief is, zoals parkeerplaatsen, kan halfbestrating worden gebruikt. De openingen tussen de stenen biedt ruimte aan zogenaamde tredvegetatie, planten die tolerant zijn voor betreding of hierdoor zelfs harder gaan groeien. Voorbeelden zijn straatgras, weegbree, gewoon varkensgras en liggend vetmuur. Waar nog minder gelopen of gereden wordt groeien planten als herderstasje, gewone vogelmuur, paarse dovenetel en klein kruiskruid. De planten zorgen voor zaden en insecten die weer dienen als voedsel voor vogels. Veel soorten vogels, met name de huismus, profiteren van een ruime aanwezigheid van inheemse gewassen.

De vegetatie ontwikkelt zich vanzelf maar kan met inzaaien worden bevorderd. De halfopen bestrating wordt gelegd op een fundering van steenslag met daarop een onderlaag van teelaarde vermengd met zand, kleikorrels of turf.

Bij halfbestrating moet rekening worden gehouden met de gebruiksintensiteit. Parkeervakken en trambanen zijn doorgaans zeer geschikt voor deze vorm van bestrating.

Tips

  • Overdadige begroeiing kan desgewenst worden beperkt door het gebruik van schraal zand als vulling tussen de stenen.
  • U kunt ook de halfbestrating ook periodiek borstelen.
Deel deze maatregel:

Gerelateerde voorbeelden

Relevante soorten