Huismus op school 'Onder de Wieken'

Bij de nieuwbouw van basisschool ‘Onder de wieken’ zijn neststenen aangebracht voor de huismus.

Aan het Savoiepad in Eindhoven is in 2018 een nieuwe basisschool gebouwd. Het gaat om een gebouw met enkel begane grond. Voor vleermuizen werden al vier verblijfplaatsen aangebracht vanuit ecologisch onderzoek voorafgaand aan de sloop van de oude school. Aanvullend zijn er 16 neststenen voor de huismus aangebracht. Omdat er een flinke overstek van gemiddeld grofweg 1 meter werd gemaakt waaronder de neststenen in de muur konden worden aangebracht, konden de neststenen rondom het hele gebouw worden geplaatst. Zon, regen en wind hebben in dit geval namelijk geen invloed op nestplekken, die door middel van verborgen stenen achter het buitenblad zijn weggewerkt.

De werkzaamheden zijn in 2018 uitgevoerd in het kader van het project van Vogelbescherming Nederland en de Zoogdiervereniging om het natuurinclusief bouwen te stimuleren in de vijf grote steden van Noord-Brabant.

Resultaat

De maatregelen zijn in 2018 aangebracht. In juni 2020 bleken twee van de twintig kasten bezet te zijn door huismussen. Drie tsjilpende mannetjes werden in de buurt van de kasten gezien. In 2021 breidde zich dat uit naar zeven ingebruik genomen neststenen. De huismussen hebben de school al aardig ontdekt.

Deel dit voorbeeld:

Specificaties

Plaats:
Eindhoven
Partijen:
HEVO, Vogelbescherming Nederland, Zoogdiervereniging
Opgeleverd:
2018

Relevante soorten

Relevante maatregelen