Nieuwe kans voor oeverzwaluwen in vogelreservaat Scheelhoek

In Stellendam hebben Vogelbescherming en Natuurmonumenten een nieuwe plek voor oeverzwaluwen gecreeerd. Mocht de oeverzwaluw hier haar plek vinden, dan kunnen vogelaars haar van heel dichtbij bespieden!

Aan de rand van het Haringvliet, in vogelreservaat Scheelhoek bij Stellendam, ligt een bijzonder vogelobservatorium. Het heeft de vorm van een ei van de grote stern. Maar dan 8 meter hoog en 11 meter lang! Je hebt hier een 360 graden-uitzicht over een kolonie van die grote sterns, maar ook het weidse Haringvliet en de Haringvlietsluizen.

De tunnel die naar het rieten gebouw leidt, is uitgerust met 30 nestkasten voor oeverzwaluwen. Deze vogel nestelde vroeger in het gebied, maar is verdwenen door afname van zandige oevers. Met deze ruime broedgelegenheid hoopt Natuurmonumenten de oeverzwaluw weer terug te zien. Er zijn diverse kijkgaten gemaakt zodat de bezoeker de oeverzwaluwen kan zien in- en uitvliegen.

Vanuit het bijzondere gebouw heb je in het broedseizoen zicht op allerlei broedvogels en hun voedselvluchten: visdief, grote stern en kokmeeuw bijvoorbeeld. Buiten het broedseizoen is het omliggende, veelal ondiepe, water met droogvallende slikken een trekpleister voor vogels. Heel veel eenden, zilverreigers, lepelaars en ijsvogels bijvoorbeeld. In het vogelobservatorium staat een telescoop van Swarovski Optik waarmee je de vogels van ver weg scherp in beeld krijgt.

Resultaat

Het gebouw is in 2019 geopend. De wand is nog niet bewoond. 

Tips voor je eigen oeverzwaluwwand:

-      Leg een oeverzwaluwwand aan in de directe omgeving van water

-       Een geschikte wand is loodrecht, liefst op het noorden, noordoosten of oosten gericht en niet of slechts schaars begroeid.

-       De aanvliegroute naar de wand moet vrij zijn van opschietende vegetatie.

-       Zorg ervoor dat de locatie niet openbaar toegankelijk is om verstoring te voorkomen.

-       De gaten aan de voorzijde van de wand moeten afgevuld worden met dezelfde grond als aan de achterzijde. Als in de gaten gebroed is, haal dan voor het nieuwe broedseizoen de oude nesten uit de nestgangen. Gebruik hiervoor een lange grondboor. Daarna weer afvullen met de juiste grond en aanstampen met een paal.

 

Deel dit voorbeeld:

Specificaties

Plaats:
Stellendam
Partijen:
Vogelbescherming, Natuurmonumenten, ROAD architects, RAU Architecten, Van Hese Infra, Vivara
Opgeleverd:
2019

Gerelateerde voorbeelden

Relevante maatregelen