Ruimte voor vleermuis in kademuur

Achter de kademuur kan een ondergrondse ruimte worden gebouwd voor vleermuizen.

De ondergrondse ruimte moet ten minste 2x2x1 meter groot zijn. Deze ruimte wordt toegankelijk gemaakt voor vleermuizen door een smalle brede opening (2x20cm) in de kademuur. De ruimte kan ook toegankelijk worden gemaakt met een entree-steen. De binnenwanden hebben een ruwe structuur van bijvoorbeeld baksteen of onbehandeld hout. In verband met de sociale functies van vleermuizen kunnen ook compartimenten worden gemaakt.

Wegkruipplekken kunnen worden gemaakt met speciaal daarvoor ontworpen stenen, zoals het vleermuiswandsysteem, of met holle bakstenen. ‘ Slordig’ gemetselde muurtjes met ruimte tussen de bakstenen fungeren ook als wegkruipplekken. Vermijd licht bij de ingang.

Afmetingen

  • Vleermuisruimte: 2x2x1 meter
  • Invliegopening: 20x2 centimeter

Tips

Dit type vleermuisvoorziening kan fungeren als winterverblijf. Omdat de eisen van vleermuizen aan winterverblijven en de omgeving daarvan soortspecifiek zijn, is deskundige advies belangrijk.

Meer info en waar te bestellen

Neem voor deskundig advies contact op met de Zoogdiervereniging 

Deel deze maatregel:

Foto's