Maatregelen

Aanpassing bouwwijze loze ruimte in overstek of goot voor vleermuizen

De loze ruimte in de overstek of dakgoot is eenvoudig toegankelijk te maken voor vleermuizen.

Aanpassing bouwwijze spouw

Ruimtes in spouwmuren kunnen een geschikte verblijfplaats vormen voor gebouw bewonende vleermuizen.

Aanpassing bouwwijze voor gierzwaluw

U kunt de loze ruimte in de overstek of uitstekende dakgoot geschikt maken voor gierzwaluwen.

Aanpassing nokvorst

Een kleine opening onder de nokvorst verschaft vleermuizen toegang tot de ruimte onder de dakpannen.

Aanpassing tussenspouw

De tussenspouw kan een zeer geschikte verblijfplaats zijn voor gebouw bewonende vleermuizen.

Bijensteen

Stop de achteruitgang van de bijen; draag zelf een steentje bij!

Bruin dak

Van alle natuurinclusieve toepassingen aan gebouwen hebben bruine daken mogelijk de hoogste

Entreesteen Vleermuizen

Door de gleuf in deze inbouwsteen kunnen vleermuizen toegang krijgen tot de spouw.

Geluidswal met vleermuisvoorziening

Met grond afgedekte ruimtes zijn uitermate geschikt voor het realiseren van een winterverblijf voor

Glasmarkering

Goede glasmarkering kan het aantal raamslachtoffers met 80% terugbrengen.

Halfbestrating

Waar minder verkeer is, zoals parkeerplaatsen, kan halfbestrating worden gebruikt.

Halfopen neststeen

De half open inbouwsteen is ideaal als broedplaats voor zwarte roodstaart.

Hellend groendak

Niet alleen platte daken, ook hellende daken kunnen worden voorzien van vegetatie.

Huiszwaluwtil

Met een Huiszwaluwtil helpen we een kolonie huiszwaluwen aan onderdak. In alle eenvoud gaat het om

Inbouwkast voor vleermuizen

Deze inbouwkast is door de isolatie geschikt als zomer- èn als winterverblijf voor vleermuizen.

Inbouwsteen gierzwaluw

Deze steen biedt een nestplaats aan gierzwaluwen en wordt 'onzichtbaar' achter het metselwerk.

Kade met muurplanten

Door een kademuur te voorzien van diepe voegen van kalkmortel ontstaat biotoop voor muurplanten.

Kunstnest voor Huiszwaluw

Dit kunstnest biedt nestgelegenheid aan huiszwaluwen.