Soorten

Gierzwaluw

Lees verder

Grote gele kwikstaart

Lees verder

Huismus

Lees verder

Huiszwaluw

Lees verder

Oeverzwaluw

Lees verder

Scholekster

Lees verder

Slechtvalk

Lees verder

Spreeuw

Lees verder

Visdief

Lees verder

Zwarte roodstaart

Lees verder