Soorten

Gewone dwergvleermuis

De gewone dwergvleermuis is de meest voorkomende vleermuis in Nederland. Het is een kleine..

Gewone grootoorvleermuis

De gewone grootoorvleermuis is, zoals de naam al doet vernoemen, herkenbaar aan zijn grote oren. De..

Gierzwaluw

Rond Koningsdag verschijnt de gierzwaluw in ons land na diep in Afrika te hebben overwinterd. Ze..

Huismus

Huismussen broeden in een los kolonieverband. Het nest wordt vooral veelal gemaakt onder dakpannen..

Huiszwaluw

De huiszwaluw  heeft het moeilijk in Nederland. Sinds 1970 is het aantal met 80 procent..

Laatvlieger

Met een spanwijdte van 32-38 cm en een gewicht van 15-35 gram is de laatvlieger een van de grootste..

Meervleermuis

De meervleermuis is een echte gebouwbewoner en een vrij grote vleermuis met een gewicht van 14-20..

Scholekster

De scholekster is een kustvogel die de laatste jaren ook de bebouwde kom heeft ontdekt als..

Slechtvalk

De slechtvalk is een grote valk die prooien als stadsduiven ‘slaat’ na een lange, snelle..

Spreeuw

Het aantal spreeuwen in ons land neemt dramatisch af. De intensivering van de landbouw en het..

Visdief

De visdief broedt in kolonies langs de kust en visrijke wateren in het binnenland. Bij voorkeur..

Zwarte roodstaart

De zwarte roodstaart komt van nature voor in middel- en hooggebergtes en heeft een sterke voorkeur..